Το Επιμελητήριο

Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σύντομο βιογραφικό


ΠΑΓΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 


ΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ