Αποστολή μας

Η αποστολή του Επιμελητηρίου, που ιδρύθηκε το 1999, ειναι η ισχυροποίηση των οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Αφρικανικές χώρες.

Το Επιμελητήριο :

  • Προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριότητων στην Αφρική και ενθαρρύνει την σύναψη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στην Αφρική και στην Ελλάδα
  • Αναδεικνύει και δημοσιοποιει ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη αφρικανικών χωρών
  • Συνδράμει ιδιαιτερα μικρομεσαίες επισχειρήσεις στην αναζήτηση επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών μέσω διοχέτευσης στα μέλη του Επιμελητηρίου εξειδικευμένων πληροφοριών, προκυρήξεων, δικτύου επαφών και επιχειρηματικών συμβουλών.
  • Διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, σεμινάρια, και συναντήσεις με στελέχη της κυβερνητικής και επιχειρηματικής ηγεσίας Aφρικανικών χωρών
  • Συνεργάζεται με ευρωπαικά επιμελητηρια και με ελληνικές και αφρικανικές διπλωματικές αρχές, οργανισμούς και επιμελητηρια
  • Παρέχει βοήθεια και συμβουλές  για θέματα που προκύπτουν μεταξύ των μερών, των οργανώσεων και των οργάνων που συμμετέχουν στις Ελληνο- Αφρικανικές Σχέσεις