Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διεθνείς οργανισμοί

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Άτλας Εξωτερικής Βοήθειας 2008 Η εξωτερική οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναλυτικοί πίνακες και στατιστικά στοιχεία.
New Partnership

Επιμελητήρια


Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηριο Αθηνών
Κεντρική Ενωση Επιμελητηριων Ελλάδος
 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κλαδικές οργανώσεις / Σύνδεσμοι / Λοιποί φορείς


Federation of Greek Industries SEV
Εθνική συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Δ/νση: Μητροπόλεως 42, 105 63 - Αθήνα Τηλέφωνο: 210 - 32.59.200 Fax: 210 - 32.59.209 Ε-mail: [email protected]

Πρέσβεις Αφρικανικών Χωρών στην Ελλάδα

ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προξενεία Αφρικανικών Χωρών στην Ελλάδα

AFRIQUE DU SUD
République d’Afrique du Sud
ATHÈNES
 60, ave Kifissias                                                                                 Fonctions consulaires
151 25

Υπουργεία / Γεν. Γραμματείες

 

Υπουργειο Εξωτερικών
Γενική Γραμματεια Απόδημου Ελληνισμού
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου
OAEP - Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων