Το Επιμελητήριο

Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σύντομο βιογραφικό


ΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σύντομο βιογραφικό


 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ