Το Επιμελητήριο

Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Πρόεδρος 
Σύντομο Βιογραφικό


ΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος 
Σύντομο βιογραφικό


 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ