Το Επιμελητήριο

Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΤΑΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Πρόεδρος 
Σύντομο βιογραφικό


ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
A΄Αντιπρόεδρος 
Σύντομο Βιογραφικό


ΚΑΜΑΡΗΣ