Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΟ - ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (HELLENIC - AFRICAN CHAMBER OF COMMERCE AND DEVELOPMENT), Παπαδιαμαντοπούλου 82, Ζωγράφου, Τηλ. 210 7297711, [email protected] , www.helafrican-chamber.gr  

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για την εταιρεία και τις υπηρεσίες μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφάλεια όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες και μέλη μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Το επιμελητήριο κατά κανόνα συλλέγει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επεξεργασία τους είναι σημαντικό ζήτημα για μας, γεγονός που λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις εμπορικές μας συναλλαγές. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας σε συνδυασμό με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο server μας αποθηκεύει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον Browser και το λειτουργικό σύστημά σας, την ημερομηνία της επίσκεψής σας, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκεφτήκατε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσα από το δικτυακό μας τόπο. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τα παρέχετε π.χ. σε σχέση με την εκτέλεση μίας σύμβασης ή στο πλαίσιο εγγραφής σας, ή συμμετοχή σας σε έρευνα ή διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμαστε σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις επεξεργασίας:
Εκτέλεση συμβάσεως: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.
Νομική υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, πχ τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς είτε άλλη υποχρέωση εκ του νόμου παροχής πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή σε αρχή επιβολής του νόμου.
Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας για να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τα δικά σας συμφέροντα,
Η συναίνεση σας: ενδέχεται ενίοτε να σας ζητήσουμε συγκεκριμένη άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να γίνει μόνον εάν συμφωνήσετε σ’ αυτό και μόνον για αυτόν το σκοπό. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με το επιμελητήριο στο [email protected] .

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το επιμελητήριο χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος, για την εκτέλεση μίας σύμβασης μαζί σας, για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων μας, διαχείρισης αρχείου μελών, επιχειρηματικών προγραμμάτων και αποστολών καθώς και για σκοπούς marketing μόνο στον απαραίτητο βαθμό και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στο πλαίσιο που προβλέπεται από τις διατάξεις αναγκαστικού εθνικού δικαίου. Υποχρεώνουμε τους συνεργάτες και υπαλλήλους μας να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.
Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (για διαχείριση: Θήρατρον και για φιλοξενία: TopHost) να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως από το νόμο απαιτείται, για την ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή προϊόντος που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Μοιραζόμαστε δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης με προμηθευτές ή μεταφορείς που εργάζονται για λογαριασμό μας, σε περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για την προστασία της ζωής, για την ασφάλεια των προϊόντων μας, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μετά από δική σας συναίνεση, για να σας ενημερώνουμε για τα επιχειρηματικά προγράμματα και αποστολές καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες μας και ενδεχομένως να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας γι αυτά. Η συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως εθελοντική. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να εξαιρέσουμε τα στοιχεία σας.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε εάν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία από το Επιμελητήριο. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικού υλικού από το Επιμελητήριο, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected].

SOCIAL PLUGINS - ΚΟΥΜΠΙΑ

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το Twitter, το Google+ και το YouTube.
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν αποστέλλουν δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.
Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζονται τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον όγκο της συλλογής δεδομένων, την επιμέρους επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας θα βρείτε στις δηλώσεις των κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων (συγκεκριμένα μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική για cookies και προστασίας δεδομένων για το Facebook: https://el-gr.facebook.com/policies/cookies/, και https://www.facebook.com/policy.php, για το Τwitter: https://twitter.com/en/privacy και https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies, για το Google https://policies.google.com/privacy και https://policies.google.com/technologies/cookies , για το sharethis: https://www.sharethis.com/privacy και για το yahoo https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm και https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm ).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Επιμελητήριο εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα από μας στοιχεία σας από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους (για διαχείριση: Θήρατρον και για φιλοξενία: TopHost)  να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας.
Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε ειδικευμένη ομάδα και διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό, για τον οποίο συνελέγησαν ή για την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο, και πάντα κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατόπιν αίτησής σας, σας πληροφορούμε το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετικά με το ποιά προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μας.
Εάν παρ' όλες τις προσπάθειές μας για την ορθότητα των στοιχείων και την επικαιρότητά τους έχουν αποθηκευτεί λάθος πληροφορίες, θα τα διορθώσουμε άμεσα, κατόπιν αίτησής σας.
Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να λάβετε αυτά σε αναγνωρίσιμο μορφότυπο.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο, στο [email protected].