Δραστηριότητες - Αρχείο Δραστηριοτήτων

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024
Πρόσκληση για την Επιχειρηματική Αποστολή στην Γκάνα

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒΕ και την Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, των Επίτιμων Προξενείων

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση Ενημερωτικής Ημερίδας :«Προοπτικές και ευκαιρίες των Ελλήνων επιχειρηματιών για εμπόριο και επενδύσεις στην Γκάνα»

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024
Πρόσκληση Μελών ΕλληνοΑφρικανικού Επιμελητηριου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την απόφασή του την 7η Φεβρουαρίου 2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 11, 12 και 14 του Καταστατικού

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024
Μετάθεση Ημερομηνίας Επιχειρηματικής Αποστολής στην Γκάνα

Mετά από αίτημα ενδιαφερομένων μελών για την επιχειρηματική αποστολή στην Γκάνα, αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου πραγματοποίησής της για τις Αρχές Απριλίου 2024.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2024
Επιχειρηματική Αποστολη στην Γκάνα

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒΕ και την Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, των Επίτιμων Προξενείων

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023
Invitation : Virtual Conference " Ethiopia: Business Prospects and Opportunities for Greek Entepreneurs"

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development
is organizing a virtual conference regarding Ethiopia, under the auspices of the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI) & the Greek

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023
Πρόσκληση : Eνημερωτική Hμερίδα με θέμα: "Επτά γυναίκες μιλούν για το επιχειρείν στην Αφρική>

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επτά γυναίκες μιλούν για το επιχειρείν

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
Ενημερωτική Hμερίδα με θέμα «Εξαγωγές στην Υποσαχάρια Αφρική», Τετάρτη, 22.02.2023, στο ΕΒΕΘ

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο της έμπρακτης υποστήριξης της

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Invitation: Teleconference “EU Funding for Africa, Opportunities for Greek Enterprises and the Role of the European Business Council for Africa (EBCAM)”

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development
is organizing a virtual conference on the topic: “EU Funding for Africa, Opportunities for Greek Enterprises and the Role of the European Business

Επόμενη »