Δελτίο Τύπου: "Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης"

Κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, εξελέγη ως νέος Πρόεδρος ο κ. Βασίλης Τακάς.

Ο Δρ. Βασίλης Τακάς, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του THERMIGROUP, ενός Ομίλου 64ων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Real Estate, τον κλάδο τροφίμων και ποτών και την Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς και καινοτομικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Δρ. Τακάς, είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στην Θεσσαλονίκη. Είναι Πρόεδρος επί τιμή και πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Έχει διατελέσει  Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ),  Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:   

Το Ελληνο-Αφρικανικό επιμελητήριο που ιδρύθηκε το 1999, προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αφρική και ενθαρρύνει την σύναψη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στην Ελλάδα και στην Αφρική. Αναδεικνύει και δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη αφρικανικών χωρών. Συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του για τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία και σε σημαντικούς τομείς των αφρικανικών χωρών. Διοργανώνει μόνο του ή με άλλους φορείς, όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ,o ΣΕΒΕ, το EBCAM κ.λ.π αλλά και με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece, καθώς  και τις αρχές και αντίστοιχους φορείς Αφρικανικών χωρών, ημερίδες, σεμινάρια, επιχειρηματικές αποστολές και B2B virtual ή φυσικές επιχειρηματικές συναντήσεις.

Το Ελληνο-Αφρικανικό επιμελητήριο συμμετέχει ως τακτικό μέλος στο European Business Council for Africa and the Mediterranean (EBCAM) που εδρεύει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από 11 ευρωπαϊκά επιμελητήρια που ασχολούνται αποκλειστικά με την Αφρική, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που προωθούν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσης της Ευρώπης με τις Αφρικανικές Χώρες.

Σκοπός του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, είναι η ισχυροποίηση των οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Αφρικανικές Χώρες.