Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση του European Business Council For Africa (EBCAM)

Στο Διοικητικό Συμβούλιο Του Επιμελητηρίου στις 5 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος κ. Σ. Μουσούρης αφού εξήγησε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή μας στο EUROPEAN BUSINESS COUNCIL FOR AFRICA (EBCAM), στο οποίο το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο ήταν μέλος μέχρι του 2012, πρότεινε την επιστροφή μας στο EBCAM, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του EBCAM κου Αλέξανδρου Σπαχή. (www.ebcam.eu)

Το Επιμελητήριο μας προσκλήθηκε να παραστεί ως παρατηρητής στην Γενική Συνέλευση στις 21-22 Ιουνίου 2018 στο Παρίσι και στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προσεχή Νοέμβριο στις Βρυξέλες χωρίς οικονομική υποχρέωση εφόσον θα επανέλθει ως τακτικό μέλος ξανά το 2019.

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. η πρόταση του Πρόεδρου εγκρίθηκε ομόφωνα. Κατόπιν τούτου ο κ. Μουσούρης θα μεταβεί στο Παρίσι στην Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου συνοδευόμενος από τον κ. Νεκτάριο Πολυχρονίου και όπως και στο παρελθόν ιδίοις εξόδοις.

Το EBCAM συνήλθε στα γραφεία του Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAΝ) υπό την προεδρία του Πρόεδρου Etienne Giros.

Παρακάτω συνοπτική παρουσιαση συζητησεων και αποφάσεων:

Συμμετοχή του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική

Στις 21-22 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η 19η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική.

Στη Συνέλευση παρέστησαν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων που εξειδικεύονται στην Αφρική και συγκεκριμένα της Γερμανίας, Ουγγαρίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ελβετίας. Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ. Σωτήρη Μουσούρη και το μέλος Δ.Σ. κ. Νεκτάριο Πολυχρονίου.

Κατά τη συνεδρίαση, αποφασίσθηκε η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Συμβουλίου με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους Διεθνείς Οργανισμούς (όπως UNCTAD, OECD), τους Πρέσβεις και τις επιχειρηματικές οργανώσεις της Αφρικής, με σκοπό τη διαρκή ευαισθητοποίηση σε σημαντικά ζητήματα που διέπουν τις επιχειρηματικές σχέσεις Ευρώπης - Αφρικής και την περαιτέρω διευκόλυνση της επιχειρηματικής σύζευξης των δύο ηπείρων.

Επίσης, αναδείχθηκε η χρησιμότητα της διοργάνωσης κοινών επιχειρηματικών αποστολών, με την από κοινού συμμετοχή των μελών των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Η προοπτική αυτή είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα δύνανται να συμμετέχουν σε δυναμικά και οργανωμένα ευρωπαϊκά σχήματα, με πολλαπλάσια οφέλη.

Από 1.1.2019, το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο θα απολαμβάνει τα οφέλη Τακτικού Μέλους του Οργανισμού, με όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται, τόσο για τα μέλη του Επιμελητηρίου, όσο και για την ελληνική επιχειρηματικότητα εν γένει.