Δελτιο Τυπου: Συνεργασία με Συνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

 Στις 14 Μαρτίου 2019 ο κ. Σωτήρης Μουσούρης, Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου και ο Γενικός Γραμματεύς κ. Δημήτρης Μανιατάκης επισκέφτηκαν  στα γραφεία του ΣΕΒ τον κ. Κωνσταντίνο Μπίτσιο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία τους σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Υποσαχάρια Αφρική. Αφού εκτίμησαν θετικά τις δύο επιχειρηματικές αποστολές που οργάνωσε ο ΣΕΒ σε σύμπραξη με το Επιμελητήριο (Νότιο Αφρική-Μποτσουάνα-Μοζαμβίκη και Κένυα -Αιθιοπία) συμφώνησαν να συνεχιστεί η συνεργασία σε αποστολές αλλά και σε άλλα σχετικά επίπεδα. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε να συνδιοργανώσουν επιχειρηματική αποστολή σε δύο χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής στο τελευταίο τρίμηνο του 2019.

 Επιπλέον συζητήθηκε ένας άλλος  τομέας συνεργασίας που  προσφέρεται από την συμμετοχή του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου στο European Business Council for Africa ( EBCAM)  το οποίο αποτελεί οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες όπου συμμετέχουν 10 επιμελητήρια ευρωπαϊκών χωρών που ασχολούνται με την Υποσαχάρια Αφρική εκπροσωπώντας 4.000 εταιρίες. Το ΕΒCΑΜ προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της Υποσαχάριας Αφρικής μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επικοινωνεί τα ενδιαφέροντα  του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε φορείς Αφρικανικών χωρών και σε άλλους σχετικούς θεσμούς.  (βλ. συνέντευξη Γ.Γ. EBCAM κ. Αλ. Σπαχή, https://www.helafrican-chamber.gr/interview-with-dr-alexandros-spachis-secretary-general-european-business-council-for-africa-p113.html).

Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν ελληνικές επιχειρήσεις από το προνόμιο της  συμμετοχής του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου στο ΕΒCAM είναι μεταξύ άλλων: α) πηγή πληροφοριών (τακτικό δελτίο πολιτικοοικονομικών και εμπορικών εξελίξεων, ανταλλαγή πληροφοριών, εκτιμήσεων και εμπειριών  μεταξύ των μελών του ΕΒCAM  κ.α.) β)συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές των μελών EBCAM, γ)άμεση ενημέρωση πολιτικών και δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοχέτευσης προτάσεων των μελών προς τα όργανα της Επιτροπής, δ) υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας  από το δίκτυο των διπλωματικών εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες της Αφρικής, ε) διευκολύνσεις συμμετοχής Ελλήνων επιχειρηματιών σε διεθνείς διοργανώσεις  (π.χ.  Βusiness Summit European Union-Africa Union) και άλλες ευκαιρίες επαφών με ανώτατα κυβερνητικά και επιχειρηματικά στελέχη χωρών της  Αφρικανικής ηπείρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας επισήμαναν ότι το  Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο θα μπορεί να αποτελέσει δίαυλο προώθησης , μέσω του ΕΒCAM, των απόψεων, ανησυχιών και προτάσεων του ιδιωτικού μας τομέα προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Υποσαχάρια Αφρική.