Δελτίο Τύπου Τηλεδιάσκεψης: EU Funding for Africa, Opportunities for Greek Enterprises and the Role of the European Business Council for Africa (EBCAM)”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη με θέμα  “EU Funding for Africa, Opportunities for Greek Enterprises and the Role of the European Business Council for Africa (EBCAM)”  που διοργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης  και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εταιρειών που ενδιαφέρονται για το εμπόριο και τις επενδύσεις στην  Αφρική,  για  την  χρηματοδότηση της ΕΕ για την  Αφρική  και τις  πρόσφατες  εξελίξεις  για τις  συμφωνίες  οικονομικής εταιρικής σχέσης. Την τηλεδιάσκεψη παρακολουθήσαν  περίπου 30 ελληνικές εταιρείες.

Ο κ. Σωτήρης Μουσούρης, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου  ανέφερε ότι στην τηλεδιάσκεψη θα συζητηθούν οι πολιτικές και τα μέτρα της Ε.Ε. για τις δραστηριότητες των  ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Αφρική και o ρόλος του European Business Council for Africa, στο οποίο το Ελληνο Αφρικανικό Επιμελητήριο είναι μέλος του τα 14 τελευταία χρόνια. Το EBCAM συμβάλλει στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων παρέχοντας πληροφορίες, συνεργάζεται με άλλα  Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια  σε επιχειρηματικές αποστολές στην Αφρική και δημιουργεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφέρθηκε στην  Ευρώπη, που είναι ο κυριότερος ιστορικός εταίρος της Αφρικής,   στις διαφορές συμφωνίες μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής (Λομέ 1975 και Κοτονού 2000) που προσβλέπουν στην  εξάλειψη της φτώχειας και την  προώθηση της σταδιακής ένταξης των χωρών κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην παγκόσμια οικονομία και βασίζονται σε τρεις πυλώνες: εμπόριο, την αναπτυξιακή συνεργασία, και πολιτικές σχέσεις.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το EBCAM απαρτίζεται από 12 Ευρωπαϊκά Εθνικά  Επιμελητήρια  και εκπροσωπεί περί τις 4.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ευρώπη και δραστηριοποιούνται επενδυτικά σε χώρες της Αφρικανικής ηπείρου συμβάλλοντας  έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής προσφέροντας τεχνογνωσία, υπηρεσίες, προϊόντα και  κατασκευές σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

Ο Πρόεδρος του ΕBCAM,  Mr. Etienne Giros  επικεντρώθηκε στην ομιλία του στις δομές και λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τους βασικούς άξονες εκπροσώπησης των οργανισμών-μελών του προωθώντας τα αιτήματα και τα προβλήματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν συνομιλεί με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι βασικοί άξονες που επισημάνθηκαν περιστρέφονται γύρω από τα εξής καίρια θέματα:

Την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και την μείωση του κόστους δανείων, του ρίσκου των εγγυήσεων καθώς και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναθεώρηση της πρωτοβουλίας για το νέο νόμο που προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα πoυ πρέπει να σέβονται οι εταιρείες  όταν την ίδια στιγμή ανταγωνίστριες χώρες δεν συμμορφώνονται με αντίστοιχους νόμους.

Απλοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών και γραφειοκρατίας με δημιουργία νέων εκστρατειών πληροφόρησης ώστε να αυξήσουν τη γνώση και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των  προγραμμάτων που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας.

Διευθέτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από το υπάρχον καθεστώς της βίζας για Αφρικανούς πολίτες που επιθυμούν να επισκεφτούν την Ευρώπη.

Στην συνέχεια ο Μr. Ivanno Casella, Directorate-general for trade of the European Commission,  παρουσίασε τις Οικονομικές Συμφωνίες εταιρικής σχέσης, καθώς και τις εμπορικές και αναπτυξιακές συμφωνίες που διαπραγματεύεται  η Ε.Ε. με χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Παρουσίασε το διμερές εμπόριο με τις κυριότερες εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ Ε.Ε.  και ΑΚΕ και  ενημέρωσε για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω των Συμφωνιών, την υλοποίηση τους και τις τελευταίες εξελίξεις .

 Η κα Ελένη Κύρου, εκπρόσωπος της European Investment Bank  στην Αιθιοπία αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία επενδύει σε ένα  ευρύ φάσμα έργων στην υποσαχάρια Αφρική, την Καραϊβική  και τον Ειρηνικό,  καθώς  και  στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΑΚΕ και ΥΧΕ). Συνεργάζεται  με τους  εταίρους  της για τη χρηματοδότηση  μεγάλων έργων υποδομής και  επιχειρήσεων  στον  ιδιωτικό τομέα. Σημείωσε ότι η European Investment Bank έχει  επενδύσει  59  δισ. ευρώ σε 52 αφρικανικές χώρες,  υποστηρίζοντας  έργα υποδομών,  καινοτόμες  επιχειρήσεις και  προγράμματα ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το 2020 η Τράπεζα υπέγραψε έργα  5 δισ. ευρώ , που αφορούν 60έργα και αποτελούν αύξηση 50% από το προηγούμενο έτος. Το 71% της  χρηματοδότησής  της Τράπεζας στην υποσαχάρια Αφρική  αφορά τις   λιγότερο  αναπτυγμένες χώρες.

Στην παρουσίαση της η κα Αθανασία Καραχρήστου  αναφέρθηκε στις σχέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και της Αφρικής που απορρέουν μέσα από τις συμφωνίες  the Africa - EU Partnership (2007), the Cotonou Agreement/ACP-EU Partnership Agreement (έως 6/2023) και έδωσε στοιχεία για την  αναπτυξιακή  εταιρική  σχέση ΕΕ-Αφρικής, για τα    κυριότερα  διεθνή  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα και  χορηγούς,  για τους μηχανισμούς  γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας, για την χρηματοδότηση  του NDICI  για γεωγραφικά προγράμματα, για τις   διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  για  ευρωπαϊκά προγράμματα.

Από την μεριά του, ο Γενικός Γραμματέας του EBCAM, κ.  Αλέξανδρος Σπαχής έκανε ιδιαίτερη μνεία στη διαδικασία λειτουργίας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού καθώς και για το τρόπο διανομής των  ευρωπαϊκών  κονδυλίων, ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πολλή συζήτηση και στην Ελλάδα.

Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται βάση προϋπολογισμού που έχει διαφορετικές χρήσεις και στόχους, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδότησης για την περιφερειακή και κοινωνική πολιτική και στοχευμένων προϋπολογισμών για άλλα θέματα. Στην πρώτη περίπτωση, η χρηματοδότηση πηγαίνει κατευθείαν στα κράτη μέλη ύστερα από στενή συνεργασία και τα κονδύλια ανατίθενται εξ’ ολοκλήρου στην εθνική διοίκηση με ελεγκτή την ΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση, οι στοχευμένες γραμμές προϋπολογισμού συνήθως διαχειρίζονται από μια υπηρεσία της ευρωπαϊκής επιτροπής ή από κάποια executive agency. Η χρηματοδότηση που καταλήγει για την Αφρική έρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό αναπτυξιακής βοήθειας και διαχειρίζεται από την υπηρεσία της Επιτροπής INTPA. Υπάρχει επίσης προϋπολογισμός για τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες που περιλαμβάνει τη Βόρειο Αφρική. Πολύ μικρά ποσά μπορεί να καταλήγουν στην Αφρική από άλλες πολιτικές που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το μεταναστευτικό, τη διαχείριση πολιτικών κρίσεων ή την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια προς άλλες χώρες παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο και ανέρχεται στα 75.2 δις ευρώ το 2019 και περίπου 70 δις το 2021. Ο κύριος όγκος αυτού του ποσού θα πάει στα προγράμματα που προορίζονται για τα κράτη που λαμβάνουν την αναπτυξιακή βοήθεια και αφού καταρχάς μοιραστεί στις πέντε ηπείρους. Αυτή η κατανομή αποτελεί το πρόγραμμα για την κάθε συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχει επίσης ένα μικρότερο κομμάτι που πηγαίνει σε δράσεις οριζόντιας μορφής για όλες τις χώρες. Ως προς αυτό το κομμάτι, ο ρόλος της EBCAM είναι να προωθεί την συμμετοχή του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα σε αυτά τα προγράμματα αντίθετα με την υπάρχουσα επικρατούσα πολιτική η όποια στηρίζει  μόνο ο ιδιωτικός τομέας της κάθε  χώρας που λαμβάνει την αναπτυξιακή βοήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος όγκος της αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να πηγαίνει σε τομείς και δράσεις των 17 αναπτυξιακών τομέων που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτούς τους στόχους δεν προβλέπεται το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και γι’ αυτό ο ρόλος της EBCAM είναι να πείσει τις σχετικές διοικήσεις ότι μπορούν να επιτευχθούν με τη ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που συμπεριλαμβάνονται κατά τρόπο υπεύθυνο και βιώσιμο είτε στην Ευρώπη είτε στην Αφρική.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να προτείνουν κατά οικονομικό και αποτελεσματικά βιώσιμο τρόπο το πώς μπορούν να προσφέρουν μέσα σε αυτούς τους 17 αναπτυξιακούς στοχους  καθώς δεν υπάρχει πουθενά στην ΕΕ κάποια υπηρεσία που να απευθύνεται στις επιχειρήσεις ώστε να προτείνει κεφάλαια για επενδύσεις. Γι’ αυτό το EBCAM προτείνει μεταξύ άλλων:

Να μειωθεί η εχθρότητα των αναπτυξιακών φορέων για την ιδιωτική επιχείρηση, Να βελτιωθεί η κατάσταση στις διοικήσεις πολλών Αφρικανικών χωρών. Να δημιουργηθούν αγορές που με το μέγεθός τους δικαιολογούν μια επένδυση. Να δημιουργηθούν  συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού έναντι επιχειρήσεων από τρίτες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ινδία. Να μην επιβληθούν  στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περιορισμούς και κανόνες για την συμπεριφορά τους που δεν ανταποκρίνονται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Να συμβάλλει ο ιδιωτικός τομέας στην οικονομική, πολιτική και επιχειρησιακή σταθερότητα των αφρικανικών χωρών. Να στηριχτεί η προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Αφρική που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βρουν επιτόπου κατάλληλα προετοιμασμένο προσωπικό.

Να μειωθούν οι επιχειρησιακοί κινδύνους των ευρωπαίων επενδυτών στις δύσκολες χώρες τις Αφρικής

Αυτές οι προτάσεις  του ΕBCAM   είναι μέρος της στρατηγικής η οποία επικεντρώνεται στην διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών επιχειρηματιών, παρέχοντας πληροφόρηση, παρέχοντας δυνατότητες εξεύρεσης συνεργατών /συνεταίρων και παρέχοντας δυνατότητα διαλόγου με τις δημόσιες αρχές.

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη, ο κ. Μουσουρης ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες για την  τόσο εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της τηλεδιάσκεψης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.helafrican-chamber.gr

 Παρουσιάσεις 

Economic Partnership Agrrements

European Programs