Εκδήλωση Γνωριμίας - Δικτύωσης Μελών του Επιμελητηρίου

Προσκληση Μόνο για τα Μέλη του Επιμελητηρίου