"Εξαγωγές & Επενδύσεις στην Νότια Αφρική", ΕΒΕΘ, Θεσσαλονίκη

Δειτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης

& το Πρόγραμμα Εκδήλωσης