Πρόσκληση Hμερίδας, Ελλάδα και Αφρική: Προοπτικές Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης