Συμμετοχή του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αφρική

Στη Συνέλευση παρέστησαν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων που εξειδικεύονται στην Αφρική και συγκεκριμένα της Γερμανίας, Ουγγαρίας, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Βελγίου, Ιρλανδίας.

Κατά τη συνεδρίαση, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της συνδιοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών από μέλη και η θέση αυτών υπό την αιγίδα του Οργανισμού. Σημειωτέον ότι από την τελευταία Γ.Σ. του Οργανισμού (Νοέμβριος 2018) έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρηματικές αποστολές στην Αφρική και σημαντικά συνέδρια επί ευρωπαϊκού εδάφους, από μέλη του Οργανισμού, με τη συμμετοχή σημαντικών πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων Ευρώπης και Αφρικής. 

Επίσης, αποφασίσθηκε η περαιτέρω προώθηση των θέσεων του Οργανισμού ως εκπροσώπου του ιδιωτικού τομέα της Ευρώπης, ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το καθεστώς που θα διέπει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στη μετά-Cotonou εποχή.

Περαιτέρω, έγινε λεπτομερής παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Archipelago", το οποίο αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την επιχειρηματική επιμόρφωση στελεχών σε επιλεγμένα κράτη της Αφρικής. https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/regional/archipelago-african-european-tvet-initiative_en

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο είναι Τακτικό Μέλος του Οργανισμού, έχει ουσιαστική πρόσβαση σε σημαντική πληροφόρηση και εκδηλώσεις σε Ευρώ-Αφρικανικό επίπεδο και συνεργάζεται με τα λοιπά μέλη του Οργανισμού, με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του.