ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤHN ΕΠΙΤΙΜΗ ΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΖΑΜΠΙΑΣ

Η Επίτιμη Πρόξενος της Ζάμπιας στην Ελλάδα Mrs. Roze CHIZI επισκέφτηκε τα γραφεία του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Μουσούρη, τον Αντιπρόεδρο κ. Τακά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Μανιατάκη.

Ενημερώθηκε για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου τις οποίες θεώρησε σημαντικές για τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ζάμπιας και περίγραψε τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην χώρα της.

Η Πρόξενος και οι εκπρόσωποι του Επιμελητήριου συμφωνήσαν να συνεργαστούν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ζάμπιας.

 

Φωτογραφίες

κ. Μανιατάκης, κ. Τακάς, κα Chizi,κ. Μουσούρης
κ. Μανιατάκης, κ. Τακάς, κα Chizi,κ. Μουσούρης