Συνέντευξη Δρ. Βασίλη Τακά, Προέδρου του ΕλληνοΑφρικανικού Επιμελητηρίου στο capital.gr "Γιατί αξίζει το ελληνικό επιχειρείν να δραστηριοποιηθεί στην Αφρική"

Για τους σκοπούς του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αφρική, καθώς και για τον ρόλο του ως νέου προέδρου του Επιμελητηρίου μίλησε στο Capital.gr ο Δρ. Βασίλειος Τακάς.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης;

Το Ελληνο-Αφρικανικό επιμελητήριο που ιδρύθηκε το 1999, προωθεί την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αφρική και ενθαρρύνει την σύναψη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στην Ελλάδα και στην Αφρική. Αναδεικνύει και δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη αφρικανικών χωρών. Συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του για τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία και σε σημαντικούς τομείς των αφρικανικών χωρών. Διοργανώνει μόνο του ή με άλλους φορείς, όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ,o ΣΕΒΕ, το EBCAM κ.λ.π αλλά και με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece, καθώς και τις αρχές και αντίστοιχους φορείς Αφρικανικών χωρών, ημερίδες, σεμινάρια, επιχειρηματικές αποστολές και B2B virtual ή φυσικές επιχειρηματικές συναντήσεις.

Σκοπός του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, είναι η ισχυροποίηση των οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων και συναλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Αφρικανικές Χώρες.

 1. Ποιες είναι οι επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Αφρικανική Ήπειρος;

Η Αφρική, είναι η δεύτερη σε μέγεθος και πληθυσμό Ήπειρος. Η Υποσαχάρια Αφρική, εμφανίζει την ταχύτερη αύξηση πληθυσμού. Το 2050 το ¼ του πληθυσμού της γης θα είναι Αφρικανοί, με κυρίαρχη τη νεολαία. Από 1,300 εκατομμύρια που αριθμεί σήμερα, υπολογίζεται να ανέλθει σε 2,500 εκ. το 2050.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αφρικανικής Ένωσης η Αφρικανική οικονομία έως το 2050 αναμένεται να τριπλασιάσει το μερίδιο της στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και στο ίδιο διάστημα το κατά κεφαλή εισόδημα στην Αφρική υπολογίζεται να εξαπλασιασθεί δημιουργώντας έτσι μια μεσαία τάξη που θα αριθμεί περίπου 1,4 δισεκατομμύρια Αφρικανούς.

Εκτός από το εργατικό και καταναλωτικό δυναμικό, η Υποσαχάρια Αφρική διαθέτει α) τεράστια ανεκμετάλλευτη καλλιεργήσιμη γη, β) ενεργειακές πηγές όπου πέρα από τα σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτει μεγάλες δυνατότητες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γ) ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα, δ) μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού, ε) ανάγκες και ευκαιρίες σε υποδομές, σε κατασκευή οδικών αρτηριών, λιμενικών εγκαταστάσεων και κατοικιών καθώς και σε ηλεκτρική ενέργεια, στ) σε τομείς υπηρεσιών όπως υγείας και εκπαίδευσης.

Σε όλους αυτούς τους τομείς, οι αναπτυξιακές και επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι απεριόριστες.

 1. Γιατί μια Ελληνική επιχείρηση να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί στην Αφρική;

 Οι βασικότεροι για εμάς λόγοι, για να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί μια Ελληνική Επιχείρηση στην Αφρική και ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική είναι:

 1. Η γρήγορη ανάπτυξη της περιοχής (5% μέσο όρο ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια)
 2. Η λιγότερο κορεσμένη αγορά σε σχέση με αυτές των ΗΠΑ της Ε.Ε. ακόμη και της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής τόσο για εισαγωγές όσο και για επενδύσεις.
 3. Το επίπεδο ανάπτυξης των οικονομιών τους κάνει τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες να είναι ανταγωνιστικά στις αγορές της Αφρικής  
 4. Το μεγάλο καταναλωτικό και εργατικό δυναμικό. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης.  
 5. Οι τεράστιες ανάγκες σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες σε υποδομές (δρόμους, λιμάνια, κατοικίες), σε ενέργεια (μόνο το ¼ του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια), σε πηγές ενέργειας και ΑνανεώσιμεςΠηγές Ενέργειας (ανεκμετάλλευτες πηγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά και σε ήλιο, αέρα και υδροηλεκτρικά – μόνο 5% του υπάρχοντος δυναμικού χρησιμοποιείται)
 6. Η αφθονία εκμεταλλεύσιμων φυσικών πόρων
 7. Στις περισσότερες χώρες της Αφρικής και ιδιαίτερα της Υποσαχάριας Αφρικής, υπάρχουν ανεπτυγμένες Ελληνικές παροικίες και οι Έλληνες αντιμετωπίζονται φιλικά από τις τοπικές κοινωνίες  

     4. Με ποιόν τρόπο το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο βοηθά τις Ελληνικές Επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην Αφρική;

▪ Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του σχετικά με τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας , με το επενδυτικό κλίμα και με επιχειρηματικές ευκαιρίες σε επιλεγμένες χώρες κυρίως της Υποσαχάριας Αφρικής.

▪ Συνδράμει ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αναζήτηση εμπορικών κα επενδυτικών ευκαιριών αφρικανικών αγορών μέσω διοχέτευσης στα μέλη του εξειδικευμένων πληροφοριών, προκηρύξεων, δικτύου επαφών και επιχειρηματικών συμβουλών.

▪ Συμβουλεύει και διευκολύνει αφρικανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

▪ Διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για την Υποσαχάρια Αφρική ή για μεμονωμένα κράτη , συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις και συναντήσεις με στελέχη της κυβερνητικής και επιχειρηματικής ηγεσίας αφρικανικών χωρών, ενισχύοντας δίκτυα επαφών που προωθούν τους οικονομικούς δεσμούς Ελλάδος-Αφρικής.

▪ Προωθεί και διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες κυρίως της Υποσαχάριας Αφρικής και διαμεσολαβεί για την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με εντοπισμό ενδιαφερομένων μερών και επίλυση διαφορών.

▪Συνεργάζεται με αφρικανικές και ελληνικές διπλωματικές αρχές, με ευρωπαϊκά επιμελητήρια και οργανώσεις που αφορούν την Αφρική και συμμετέχει σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.   

    5. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε Αφρικανικές Χώρες στις οποίες δραστηριοποιήθηκε το Επιμελητήριο σας πρόσφατα;

 Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο οργάνωσε ή προγραμματίζει σεμινάρια, τηλεδιασκέψεις, επιχειρηματικές αποστολές και B2B συναντήσεις σε διάφορες χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής όπως:

 ▪ Κένυα: Ως περιφερειακός κόμβος για τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και το εμπόριο, η Κένυα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η γεωργία, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες. Το Ναϊρόμπι είναι επίσης ένας σημαντικός τεχνολογικός κόμβος, γνωστός ως "Silicon Savannah".

▪ Αιθιοπία: Με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Αφρική, η Αιθιοπία παρουσιάζει ευκαιρίες στους τομείς των υποδομών, της μεταποίησης και της γεωργίας. Η εστίαση της κυβέρνησης στην εκβιομηχάνιση την καθιστά ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις.

▪ Νιγηρία: Η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής και η πολυπληθέστερη χώρα, η Νιγηρία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών και των καταναλωτικών αγαθών. Ο τομέας της τεχνολογίας αναπτύσσεται επίσης με ταχείς ρυθμούς, ιδίως στο Λάγος.

▪ Γκάνα: Γνωστή για την πολιτική της σταθερότητα και το ευνοϊκό επιχειρηματικό της περιβάλλον, η Γκάνα προσφέρει ευκαιρίες στην εξόρυξη, τη γεωργία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Άκρα είναι ένας αναπτυσσόμενος κόμβος για τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία.

▪ Νότια Αφρική: Η πιο ανεπτυγμένη οικονομία στην υποσαχάρια Αφρική, η Νότια Αφρική, δημοκρατική χώρα με θεσμικό περιβάλλον που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και μια μεγάλη και σύγχρονη αγορά που προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες σε τομείς όπως η χρηματοδότηση, η ενέργεια, η εξόρυξη, η μεταποίηση και ο τουρισμός. Η Νότια Αφρική μαζί με την Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία αποτελούν την ομάδα των BRICS.

 H Νότια Αφρική με Ελληνική ομογένεια που αριθμεί πάνω από 15 χιλιάδες άτομα, χρησιμοποιείται από εξαγωγείς και επενδυτές σαν βάση για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Αφρικανική Ήπειρο.

 ▪ Ζάμπια: Η Ζάμπια είναι ελκυστική για επενδύσεις σε ορυχεία. Η γεωργία και η ενέργεια είναι επίσης βασικοί τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης.

 ▪ Ακτή Ελεφαντοστού: Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Δυτικής Αφρικής, η Ακτή Ελεφαντοστού προσφέρει ευκαιρίες στη γεωργία (κυρίως στο κακάο), την εξόρυξη, την ενέργεια και τις υποδομές. Το Αμπιτζάν είναι βασικός εμπορικός κόμβος.

 ▪ Σενεγάλη: Γνωστή για την πολιτική της σταθερότητα και το ευνοϊκό επιχειρηματικό της κλίμα, η Σενεγάλη προσφέρει ευκαιρίες στη γεωργία, την αλιεία, την εξόρυξη και την ενέργεια. Το Ντακάρ είναι ένα αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κέντρο.

 Oι χώρες αυτές διακρίνονται για την οικονομική τους ανάπτυξη, τη στρατηγική τους σημασία και τους τομείς που είναι ώριμοι για επενδύσεις, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για τους Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκταθούν στην Yποσαχάρια Αφρική.

 1. Μόλις εκλεγήκατε Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα;

 Το Ελληνο-Αφρικανικό επιμελητήριο, έχει σήμερα περίπου 200 μέλη, μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Αφρική.

Έχουμε μέλη από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και από όλους τους κλάδους της οικονομίας μας, μεταποίηση, κατασκευή, υπηρεσίες. Στα μέλη μας συγκαταλέγονται επιχειρηματίες με μεγάλη εμπειρία στο επιχειρείν στην Αφρική και επίτιμοι πρόξενοι αφρικανικών χωρών, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις τους με τα μέλη μας.

Η Αφρική αποτελεί μια ήπειρο γεμάτη προοπτικές και ευκαιρίες. Στην τελευταία 20ετία εκτοξεύτηκαν οι εμπορικές σχέσεις πολλών χωρών με την Αφρική. Όχι μόνον η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία από τις αναδυόμενες χώρες, αλλά και η γειτονική μας Τουρκία αντιλήφθηκαν τις προοπτικές ιδιαίτερα της Υποσαχάριας Αφρικής και επεξέτειναν εντυπωσιακά εμπόριο και επενδύσεις σε μια περιοχή που υπόσχεται να πρωταγωνιστήσει στη διάρκεια του αιώνα μας. Θεωρώ ότι, η Ελληνική Επιχειρηματική κοινότητα, έχει καθυστερήσει στο άνοιγμα της στις Αφρικανικές αγορές. Η Αφρική, θα μπορούσε τα τελευταία 20 χρόνια να παίξει για την Ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τον ρόλο που έπαιξαν τα Βαλκάνια την δεκαετία του 1990.

Παροτρύνω όλες τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, να γίνουν μέλη του Επιμελητηρίου μας και να γίνουν μέρος της νέας αυτής προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης αλλά και γέφυρας φιλίας και πολιτιστικής συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας με τις αφρικανικές χώρες και λαούς.

Εξάλλου, όπως είπε και ο αείμνηστος πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, "Όταν κάνεις μια σοβαρή προσπάθεια, δύο είναι τα πιθανά αποτελέσματα: είτε να επιτύχεις, οπότε κερδίζεις, είτε να μάθεις – διδαχθείς, οπότε και πάλι κερδίζεις".

*Ο Δρ. Βασίλης Ν. Τακάς είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science (BS) Πολιτικού Μηχανικού του Washington State University, πτυχίου Master of Science (MS)Πολιτικού Μηχανικού του Columbia University της Νέας Υόρκης και πτυχίου Master of Business Administration (MBA) του ιδίου Πανεπιστημίου, καθώς και Διδακτορικού πτυχίου (Ph.D) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης ο Δρ. Τακάς ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας και διετέλεσε πρόεδρος του IMESE BUSINESS SCHOOL.

Ο κ. Βασίλης Τακάς είναι Πρόεδρος του THERMI GROUP. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών  THERMI AE, THERMI VENTURES AE, THERMI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, THERMI ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, THERMI SOLAR AE, THERMI SUN AE, BALKAN ENERGY AE, BALKAN SUN AE, BALKAN SOLAR AE, SKG SOLAR, SKG ENERGY, SKG SUN, ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ, ΗΛΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ, ΗΛΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, AMES AE, POLYGON AE και άλλων εταιρειών.

Ο κ. Τακάς είναι πρόεδρος τους Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Είναι πρόεδρος επί τιμή και πρώην Προεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλαδος (ΣΒΕ). Είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στη Θεσσαλονίκη. Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA). Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΕΕΔΕ). Ο Β. Ν. Τακάς είναι πρώην Πρόεδρος του εκδοτικού συγκροτήματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ και του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Α.Ε. (ΙΝΑ ΑΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης,της Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Συμφώνου Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πολλών βιομηχανικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.