Δραστηριότητες - Αρχείο Δραστηριοτήτων

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
Invitation for Virtual Conference «Agriculture and Tourism Opportunities in Zambia»

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development in cooperation with the Zambia Chamber of Commerce and Industry (ZACCI) under the auspices of the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI)

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022
Save the Date : "Agriculture and Tourism Opportunities in Zambia»

 The online video conference organized by the Hellenic- African Chamber of Commerce and Development is addressed to executives of Greek companies with an interest in operating in Zambian market.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022
Invitation : “Prospects and Opportunities of Greek Entrepreneurs for Trade and Investment in S. Africa”

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development is organizing a virtual conference regarding S. Africa , under the Auspices of SEV Hellenic Federation of Enterprises (SEV), the Athens Chamber

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022
INVITATION “Prospects and Opportunities ofGreek Entrepreneurs for Trade and Investment in ΝIGERIA

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development
is organizing a virtual conference regarding NIGERIA
SEV Hellenic Federation of Enterprises, the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI)

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
Virtual Conference ««Senegal: Business Environment and Opportunities»

The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development
is organizing a virtual conference regarding Senegal
Under the auspices of SEV Hellenic Federation of Enterprises, the Athens Chamber of Commerce

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021
Invitation: Doing Business in Zambia

INVITATION
The Hellenic-African Chamber of Commerce and Development
is organizing regarding Zambia, under the auspices of SEV Hellenic Federation of Enterprises, the Athens Chamber of Commerce and Industry

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
Διαδικτυακή Εκδήλωση "Exporting to Sub-Saharan Africa"

Tο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «EXPORTING TO SUB-SAHARAN AFRICA» στις 15 Ιουλίου 2021, στις 16:00.